Louis Hartlooper Prijs

De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt jaarlijks uitgereikt aan een publicatie die  een stimulerende bijdrage levert aan het denken over cinema en de verdieping van de Nederlandse filmcultuur. Met de uitreiking van deze prijs wil de organisatie aandacht geven en waardering uitspreken voor het idealisme, moed, inzet en de bevlogenheid van de schrijvende filmjournalistiek.

De prijs bestaat uit de Zwarte Spiegel en de Louis Hartlooper Penning, een oorkonde, een foto in de LHC-eregalerij en € 1000,-. De winnaar wordt daarnaast uitgenodigd tijdens de volgende uitreiking een voordracht te geven over het belang van de filmjournalistiek.

De uitreiking van de Louis Hartlooper Prijs is onderdeel van het Nederlands Film Festival en vindt voorafgaand aan de KNF-borrel plaats in het Louis Hartlooper Complex te Utrecht.

Louis Hartlooper Prijs 2024

Wij nodigen iedereen uit om bijzondere publicaties in te sturen die die in aanmerking komen voor de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie. Dit kunnen eigen publicaties zijn, maar ook die van een ander. In aanmerking komen alle publicaties van tenminste 500 woorden (boeken, tijdschriften, kranten en/ of op het internet), gepubliceerd tussen 16 juni 2023 en 15 juni 2024.

Je kan een publicatie aandragen door de titel, de auteur en de uitgeverij te mailen naar iris@hartlooper.nl o.v.v. Louis Hartlooper Prijs.

De uiterlijk datum om publicaties aan te dragen is 31 mei. De kanshebbers (shortlist) worden in augustus bekend gemaakt. In september vindt de feestelijke uitreiking van de Louis Hartlooper Prijs 2024 plaats in LHC.

Zaterdag 23 september is de Louis Hartlooper Prijs 2023 voor de Beste Filmpublicatie uitgereikt aan Bart van der Put voor ‘Beeldspraak’ – filmartikelen in het Parool.

Uit het juryrapport: ‘Barts werk is een boeiende persoonlijke reis door decennia aan filmkennis. Het is niet alleen zeer goed geschreven met een subtiele en welkome persoonlijke noot maar ook altijd een prachtige link naar de actualiteit. Het doet de lezer daadwerkelijk met een nieuwe blik naar film kijken.’

© Winnaar Louis Hartlooper Prijs 2023

Reglement

• De uitreiking van de Louis Hartlooper Prijs vindt jaarlijks plaats tijdens het Nederlands Film Festival in het Louis Hartlooper Complex. Dit jaar vindt de uitreiking plaats in september 2024.

• De prijs bestaat uit de Zwarte Spiegel, de Louis Hartlooper penning, een oorkonde, een foto in de LHC-eregalerij en € 1.000,-

• De winnaar van de prijs geeft het jaar daarop tijdens de uitreiking een lezing van circa 15 minuten over het belang van goede filmjournalistiek (doelstelling van de prijs indachtig).

• De auteursrechten van de lezing (uitgetypte versie) worden eigendom van de Stichting Louis Hartlooper. De lezingen kunnen naar eigen believen worden gebundeld en/of gepubliceerd.

• Alle kanshebbers ontvangen een oorkonde en geven toestemming om de betreffende publicatie via onze website blijvend wereldkundig te maken.

• De prijs gaat naar de schrijver/ster van een publicatie (boek / artikel of serie artikelen / incl. internet), die volgens de onafhankelijke jury het meest aan de doelstelling van de prijs beantwoordt.

• De publicatie is uitgegeven of gepubliceerd tussen 15 juni t/m 15 juni voorafgaande aan de betreffende uitreiking.

• Alle leden van de ter zake doende beroepsverenigingen als DDG, FPN, NBF, DPN, NSC, Het Netwerk Scenarioschrijvers en KNF kunnen zelf (voor 15 juni) maar ook een publicatie van een ander insturen of verwijzen naar een artikel/serie artikelen of boek. Dit geldt ook voor uitgevers en redacties die eveneens publicaties in kunnen sturen of daarnaar kunnen verwijzen.

• Niet alleen de ingestuurde publicaties komen in aanmerking.

• Het onafhankelijk Louis Hartlooper Genootschap stelt een shortlist samen van tenminste drie, en ten hoogste vijf publicaties. Het staat het Genootschap vrij zich hierbij door derden te laten adviseren.

• Genootschapsleden die direct of indirect betrokken zijn bij een voorgedragen publicatie onthouden zich van de finale discussie en de stemming.

• De kanshebbers (shortlist) worden begin augustus bekend gemaakt.

• De beslissende juryvergadering vindt plaats in de eerste week van september. De jury bestaat uit een representant van elke deelnemende beroepsvereniging.